نقشه خطیبی

نقشه (طرح) خطیبی که قدمت آن به حدود ۳۰ سال میرسد و طی این مدت تغییرات بسیاری را شامل شده است از نقشه های مطرح شهر تبریز میباشد.

طراح این نقشه از فرش دستباف آقای خطیبی که متولد استان آدربایجان بوده و درحال حاضر از طرح های پرفروش بازار به حساب می آید.

از ویژگی های ظاهری این طرح میتوان به استفاده بیشتر از ابریشم در رنگ های مختلف در متن و حاشیه فرش اشاره کرد.

تمای فرش های طرح خطیبی دارای ریشه و گل های ابریشم میباشند.

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق

تولیدات مشابه