فرش کرمان طرح لچک ترنج تمام پشم

فرش کرمان طرح لچک ترنج تمام پشم

فرش کرمان طرح لچک ترنج تمام پشم

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 3 در 4 متر مربع = 12 متر مربع

تولیدات مشابه