فرش مود بیرجند طرح خشتی پشمی ابریشم دار

فرش مود بیرجند طرح خشتی پشمی ابریشم دار

فرش مود بیرجند طرح خشتی پشمی ابریشم دار

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 3 در 4 متر مربع = 12 متر مربع

تولیدات مشابه