فرش مشهد طرح افشان تمام پشم

فرش مشهد طرح افشان تمام پشم

فرش مشهد طرح افشان تمام پشم

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 4 در 4 متر مربع

تولیدات مشابه