فرش تبریز طرح گنبدی کرک ابریشم دار

فرش تبریز طرح گنبدی کرک ابریشم دار

فرش تبریز طرح گنبدی کرک ابریشم دار

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 2 در 3 متر مربع = 6 متر مربع

تولیدات مشابه