فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار

فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار

فرش تبریز طرح هریس کرک ابریشم دار

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 2 در 1.50 متر

تولیدات مشابه