فرش تبریز طرح نشاط چله و ترنج ابریشم

فرش تبریز طرح نشاط چله و ترنج ابریشم

فرش تبریز طرح نشاط چله و ترنج ابریشم

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 2 در 3 متر مربع = 6 متر مربع

تولیدات مشابه