فرش تبریز طرح محرابی تمام پشم (آنتیک بیش از صد سال قدمت)

فرش تبریز طرح محرابی تمام پشم (آنتیک بیش از صد سال قدمت)

فرش تبریز طرح محرابی تمام پشم (آنتیک بیش از صد سال قدمت)

رنگ ها گیاهی و طبیعی

مشخصات
کد فرش 229
طرح فرش
رنگ های اصلی
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 1.63 در 1.22 متر مربع

تولیدات مشابه