فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم

فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم

فرش تبریز طرح خطیبی کرک و ابریشم

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی , , , ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 2 در 1.5 متر مربع

تولیدات مشابه