فرش تبریز طرح خطیبی ریشه و حاشیه ابریشم

فرش تبریز طرح خطیبی ریشه و حاشیه ابریشم

فرش تبریز طرح خطیبی ریشه و حاشیه ابریشم

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی , , ,
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 2 در 3 متر مربع = 6 متر مربع

تولیدات مشابه