تابلو فرش دستباف سروش عالم غیب (طرح استاد فرشچیان)

تابلو فرش دستباف سروش عالم غیب (طرح استاد فرشچیان)

تابلو فرش دستباف سروش عالم غیب (طرح استاد فرشچیان)

مشخصات
کد فرش
طرح فرش
رنگ های اصلی
جنس بافت
شهر تولید کننده
رج شمار (تراکم)
ابعاد
ابعاد دقیق 110 در 80 سانتی متر

تولیدات مشابه